Modele biznesowe

Model biznesowy przedstawia to czym jest firma a strategia opisuje co firma chce osiągnąć i jak zamierza to zrobić.

Zbudowanie dobrego modelu biznesowego wymaga od zespołu go projektującego szerokiej wiedzy z danej branży oraz wiedzy o kluczowych czynnikach tworzących wartość i korzyści jakie oczekują klienci.

Niezmiernie ważne jest ustalenie :

 • grupy docelowej, do której będzie skierowany produkt lub usługa
 • wartości i korzyści jakie otrzymają klienci kupując produkt czy usługę
 • sposób kształtowania ceny
 • kluczowych obszarów dla biznesu
 • zlokalizowanie słabych stron potencjalnego biznesu jeszcze na etapie projektowania
 • precyzyjne opracowanie strategii promocji biznesu

JAK ZAPLANOWAĆ I STWORZYĆ NOWY BIZNES?

Załóżmy, że chcesz rozpocząć działalność gospodarczą albo prowadzisz już firmę i chcesz wprowadzić na rynek nowy produkt, usługę z innej branży niż Twój podstawowy dotychczasowy biznes czyli zdywersyfikować swój biznes. Albo chcesz wprowadzić nową technologię na rynek to konieczne jest uporządkowanie wszystkich informacji o produkcie, usłudze czy technologii czyli przejście przez proces metodologii modelowania procesów biznesowych czyli:

 • Twoi kluczowi partnerzy, którzy pozwolą, umożliwią nasze działanie
 • Kluczowe zasoby do wygenerowania wartości dodanej i dotarcia do klientów
 • Kluczowe działania za pomocą, których przekażemy propozycję wartości naszym klientom
 • Propozycja wartości czyli za co będą płacić klienci kupując nasz produkt czy usługę
 • Określenie relacji z klientami; jakiego rodzaju wsparcia oczekują np. osobistego wsparcia czy automatycznej obsługi itd…
 • Gdzie chcemy spotkać naszych klientów czyli kanały dystrybucji
 • Jaki będziemy mieli rynek czyli segmentacja klientów – dla kogo przygotowujemy produkt czy usługę? Komu sprzedajemy wartość? Kto będzie płacił?
 • Określenie struktury kosztów czyli jakie koszty będzie generował nasz model biznesowy?
 • Określenie struktury przychodów czyli za co będą płacić klienci. Należy określić również jakie elementy składowe produktu czy usługi będą płatne, a które za darmo.

Celem biznesu jest zarabianie pieniędzy . Umożliwi to dostarczenie klientom odpowiedniej propozycji wartości produktu czy usługi i one będą generować strumienie przychodów. Jeżeli będziemy mieli kilka segmentów klientów to dla każdego z nich możemy wprowadzić inny mechanizm cenowy.

WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCÓW I ORGANIZACJE W PROJEKTOWANIU NOWYCH, ANALIZOWANIU I MODYFIKACJI DZIAŁAJACYCH JUŻ MODELI BIZNESOWYCH.

Jesteśmy również wsparciem w znajdywaniu środków finansowych na realizacje przedsięwzięcia zarówno ze środków unijnych jak i również prywatnych inwestorów np. inwestora strategicznego.

Dynamicznie zmieniający się rynek, na którym panuje ogromna konkurencja w produktach i usługach wymuszają czujność i zdolność szybkiego reagowania na zmieniającą rzeczywistość.

Przewidywanie, prognozowanie zachodzących zmian to czynności naszej codziennej pracy strategów.

W uzależnieniu od zdolności operacyjnych firmy, po audycie i analizie możemy zaproponować Państwu modyfikację lub zmianę modelu biznesowego, przebranżowienie lub zdywersyfikować istniejący biznes o dodatkowe źródła dochodu.

Niejednokrotnie dobrym rozwiązaniem jest model franczyzowy pod swoją dobrze już funkcjonującą marką. Oczywiście jak każdy biznes i franczyza posiada swoje dobre i złe strony czyli nie jest tak idealnym modelem. Jednakże zlokalizowanie słabych punktów na wstępie pozwoli nie tylko we franczyzie ale w każdym innym modelu biznesowym uniknąć wpadek.