Strategia marketingowa

MARKETING STRATEGICZNY I KOMUNIKACJA to walka na pomysły a nie na produkty czy budżety.
Postępujemy zgodnie z prawami marketingu, które nim rządzą. To 22 prawa wg klasyków marketingu strategicznego ALA RIESA i JACKA TROUTA.

Wygrywa ten kto pojawia się na rynku jako pierwszy ze swoim produktem czy usługą – lepiej być pierwszym niż lepszym czyli PRAWO PIERWSZEŃSTWA.

Jeżeli nie możesz być pierwszy na rynku w swojej kategorii z produktem czy usługą to stwórz kategorię, w której będziesz pierwszy czyli PRAWO KATEGORII.

Najlepiej być pierwszym w świadomości umysłu niż najlepszym na rynku. Spraw abyś był pierwszą myślą w umyśle klientów, która przychodzi do głowy jak powstaje potrzeba zakupu czyli PRAWO PERCEPCJI czy KONCENTRACJI.

I bardzo ważne prawo dedykowane właścicielom firm, przedsiębiorcom PRAWO PERSPEKTYWY – marketing przynosi efekty dopiero w dłuższym czasie.

Marketing strategiczny to
planowanie działań w Twojej firmie, przedsiębiorstwie czy organizacji.

To przewidywanie na podstawie analizy zachowań rynku, trendów w gospodarce, zachowań grup wpływu czy zmian w technologiach jakie działania powinieneś podjąć zanim te zmiany nastąpią, abyś dywersyfikując np. swój biznes przetrwał na rynku. Na koncepcję marketingu strategicznego ma wpływ wiele czynników m.in. koniunktura, zachowania konsumentów i globalizacja.

JAKIE PODEJMUJEMY DZIAŁANIA?

  • Analizujemy potrzeby klienta celem zdefiniowania rynków docelowych.
  • Przeprowadzamy segmentację rynku celem wyboru tych docelowych.
  • Przygotowujemy właściwą ofertę celem zmaksymalizowania korzyści przedsiębiorstwa i przeprowadzamy jej pozycjonowanie wśród konkurencji.
  • Badamy potencjał rynkowy i analizujemy cykl życia produktu czy usługi.
  • Przeprowadzamy analizę konkurencji celem ustalenia przewag nad konkurencją.
  • Projektujemy strategię dopasowaną do możliwości operacyjnych przedsiębiorstwa.

Marketing  Strategiczny  to :

  • Realizacja strategii marketingowej, która zrealizuje plany przedsiębiorstwa w Twojej firmie, w oparciu o zbudowaną strukturę kosztów dla rozwoju całego projektu.
  • Zarządzanie marką i jej kapitałem; rozwijanie tego kapitału i utrzymanie go na bezpiecznym poziomie.
  • Zbudowanie i ustanowienie wizerunku marki w oczach klientów, wzbudzania dobrych skojarzeń , mierzenie i interpretowanie wyników działania marki na rynku
  • Zapewnienie stabilnej pozycji na rynku i strategicznego rozwoju.