Kultura organizacji

w Wydarzenia by adclassics

Jest takie powiedzenie: kultura zjada strategię na śniadanie.
O co chodzi tak naprawdę i dlaczego kultura organizacyjna ma tak ogromy wpływ na sukces firmy czy organizacji?

Kultura organizacji to zestaw norm społecznych i systemów wartości, klimat organizacyjny i wymogi zachowania. Dotyczy poglądów, przekonań, oczekiwań i zasad, które łączą wszystkich pracowników w firmie czy organizacji.

O kulturę organizacyjną dbamy  m.in. poprzez integrację pracowników, umożliwienie pracownikom zrozumienia misji i strategii firmy, ujednolicony system oceny efektywności pracowników, wspólna i jednoznaczna (nie budząca wątpliwości) komunikacja, unikanie konfliktów i negatywnych emocji.

Weź pod uwagę, że jesteśmy w nowej erze, w której zapanował  trend   Human to Human – H2H czyli:

 • Ludzie mają emocje. Biznes nie!
 • Ludzie chcą być częścią czegoś dużego.
 • Ludzie chcą coś czuć.
 • Ludzie nie chcą być wykluczeni.
 • Ludzie chcą rozumieć.
 • Ludzie popełniają błędy.

Zatem istotne dla pracodawcy będzie  aby przekazać personelowi ważne i kluczowe dla firmy wartości.

Każda firma czy organizacja ma inny system wartości, inne poglądy czy cele ale należy je wyartykułować. Podstawą funkcjonowania firmy czy organizacji jest określenie tych wartości w sposób zrozumiały dla wszystkich tak aby wzbudzały wzajemny szacunek, dbałość o profesjonalizm i działanie na rzecz interesów klientów.

Najlepiej aby taki dokument zwany np. Deklaracją Polityki Personalnej Firmy czy organizacji stworzył sam zespół pracowników. Zawarł w niej zasady ważne dla organizacji i dla pracowników.

Taki dokument stanowiący zbiór wartości opracowanych przez pracowników może być podstawą do opracowania systemów i procesów związanych z zarządzaniem zespołem. Byłby systemem celów i kompetencji, system ocen pracowników czy kanonem szkoleń.

Byłby przewodnikiem dla pracowników w zakresie:

 • czego pracodawca oczekuje od pracownika
 • jakie wartości ceni
 • czego nie akceptuje
 • za co nagradza
 • i z kim się rozstaje