Z życia wzięte…

w Wydarzenia by adclassics

Dlaczego menedżerowie tracą pracę w pierwszym roku swojej pracy?

Brak kompetencji, brak właściwego wdrożenia na to stanowisko, brak zdolności przywódczych, nieznajomość z czym przyszło się zmierzyć, brak zdolności do zarządzania kryzysowego, nieumiejętność planowania i spojrzenia na zakres z szerszej perspektywy.

Oczywiście to nie wszystko ale to te zagadnienia, z którymi w ostatnim czasie przyszło mi się zmierzyć.

Czy naprawdę brakuje nam dobrych menedżerów? Ostatnio dość sporo na ten temat słyszę od właścicieli firm rodzinnych.
Z tym z czym ostatnio się zetknęłam to ciągła wymiana osób na stanowiskach menedżerskich i to w ciągu pierwszego roku ich pracy.
Nie zgadzam się z tym stanowiskiem zwłaszcza w obliczu obecnego charakteru rynku pracy.

Wysokie oczekiwania zarządu, właścicieli, bez wdrożenia menedżera, braku wsparcia ze strony pracodawcy, puszczenie na szerokie wody adepta…. i mamy jak nic – niezadowolenie z ich pracy, które w konsekwencji prowadzi do rozstania się stron.

Podobna sytuacja występuje jeżeli bardzo dobry specjalista w swoim zakresie otrzymuje awans na menedżera bez odpowiednich szkoleń i wdrożeń. To porażka nie tylko dla niego samego ale również dla jego przełożonego.

Nasze dobre wyobrażenie o nowym miejscu pracy, nowym stanowisku szybko polegnie w gruzach w obliczu rzeczywistości.
Stanowisko daje im więcej samodzielności, władzy, odpowiedzialności i kontroli nad innymi.

Rzeczywistość sprowadza ich do niezwykle trudnego zadania jakim jest zarządzanie ludźmi, motywowaniem, budowaniem zespołów sprzedażowych, pracy z liderami, planowaniem pracy, kontroli sprzedaży i osiągania celów sprzedażowych czyli do posiadania zdolności przywódczych.

Zamiast zająć się koordynowaniem zespołem, budowaniem relacji w zespole i strategią firmy, strategią sprzedaży menedżerowie zajmują się wykonywaniem bardzo konkretnych zadań jakie pojawiają się na ich stanowisku. Zajmują się rozwiązywaniem zadań, problemów, biorą na siebie zbyt dużo spraw aby się wykazać, pokazać, że są zaradni czy kompetentni.

Zajmują się gaszeniem pożarów z klientami, przyjmowaniem reklamacji, uspakajaniu niezadowolonych klientów, przyśpieszaniem przesyłek towaru dla zniecierpliwionych klientów czy zajmują się rozwiązywaniem konfliktów pomiędzy pracownikami.

Na ogół menedżerowie nie chcą, nie potrafią poprosić o pomoc swojego przełożonego i duszą się w niemocy koncentrując na sobie ponieważ czują się zagrożeni. W efekcie zespół nie ma wsparcia, czuje się zawiedzony, spada zaufanie do menedżera a  w konsekwencji  to spadek sprzedaży i brak oczekiwanych rezultatów.

Dobry menedżer powinien budować swój autorytet w zespole, być przykładem dla innych, wykazywać się zaangażowaniem, być spójnym z firmą; jej misją i wizją.

Powinien umieć oszacować ryzyko i  zarządzać nim, podejmować odpowiedzialne decyzje, dbać o wizerunek firmy i zgodnie ze strategią firmy realizować strategiczne cele organizacji.

Zatem od czego zacząć?

 • Poznać model biznesowy i zrozumieć go, strukturę organizacyjną, zakres działania firmy. Poznać czym firma się zajmuje: produkty, usługi i całą specyfikę.
 • Poznać cele strategiczne firmy i dotychczasowy sposób ich osiągania. Zrozumieć strategię i plany rozwojowe firmy.
 • Poznać słabe punkty firmy, produktów czy usług i znaleźć sposób na ich zniwelowanie.
 • Nauczyć się definiować problemy i rozwiązywać je z perspektywy całej organizacji.
 • Poznać zespół ludzi, którym zarządza; ich pracę, odpowiedzialność na stanowisku, problemy, z którymi się borykają, starać się rozumieć i wspierać ich.
 • Analizować implikacje finansowe, efektywność i skuteczność podejmowanych przez siebie decyzji.

Co ułatwi bycie dobrym i skutecznym menedżerem?

 • Być na bieżąco z wewnętrznymi zarządzeniami, poznać misje, wizje i cele strategiczne firmy. Zrozumieć sposób zarządzania, kierunek działania firmy i konsekwencje z tego wynikające.
 • Zdobywać wiedzę poprzez samokształcenie szczególnie w obszarze finansów aby zrozumieć czym jest wartość firmy, jak obliczane są kluczowe wskaźniki ekonomiczne firmy. Aby przy podejmowaniu decyzji uwzględniać jej koszty i korzyści oraz jaki będzie to miało wpływ na tworzenie wartości organizacji.
 • Obserwować i analizować pojawiające się trendy w gospodarce. Monitorować plany sprzedaży i umiejętnie dopasowywać je do planów rozwoju firmy i jej celów. Analizować plany sprzedaży z poprzednimi okresami. Oceniać zasoby i umiejętności zespołu konieczne do realizacji celów.
  Aktualizować plan rozwoju firmy czy działu, którym się zarządza.

Ważnym zadaniem menedżera jest określenie konkretnych, mierzalnych i ambitnych celów całego zespołu. I to takich, które są realnie określone w czasie do zrealizowania przez zespół.
Nowemu, ambitnemu menedżerowi cele zespołu powinien zweryfikować doświadczony przełożony, kierujący się głosem rozsądku zwłaszcza kiedy cele są zbyt ambitne lub niedoprecyzowane albo rozmijają się ze strategią firmy.

Wcześniej wspominałam, że menedżerowie na początku swojej pracy za bardzo angażują się w problemy klientów firmy (opóźnianie wysyłek, reklamacje itp…) a teraz chciałabym podkreślić jak ważną rolę w życiu menedżera odgrywa utrzymywanie dobrych relacji z siecią klientów firmy.
Budowanie relacji z klientami, rozwiązywanie konfliktów, problemów klientów, negocjowanie to codzienny bardzo ważny element w codziennej pracy menedżera.
Tylko utrzymywanie wzajemnie korzystnych kontaktów z osobami, z którymi stykają się w pracy pozwoli osiągnąć skuteczność.

Inną równie ważną sprawą są szkolenia menedżerskie, które uświadamiają menedżerom, że podobne doświadczenia mają inni i wzajemna wymiana tych doświadczeń buduje wiedzę jak sobie radzić z podobnymi problemami, jak je rozwiązywać zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.

Czasy, w których obecnie żyjemy wymuszają na nas otwartości na nowe, ciągłego doskonalenia się, samokształcenia, czerpania od innych, kreatywności, elastyczności, umiejętności pracy w zespole i z zespołem oraz zarządzania czasem.

Zapraszam po więcej – adres w kontakcie.